Høring - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Høring - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Høringsfrist 20.04.2020

Kommunestyret vedtok i møte 25.02.2020 å legge følgende ut til offentlig ettersyn:
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.
Innbyggere i Frosta kommune og eiere av eiendommer i Frosta kommune gis anledning til å komme med høringsuttalelser. Høringsfristen går til og med 20.04.2020. Uttalelsen må være mottatt av Frosta kommune innen utløpet av fristen.


Høringsuttalelser sendes til:
Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta eller postmottak@frosta.kommune.no