Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift

Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift

Innherred Renovasjon legger nå nye forslag til renovasjon- og slamforskrift ut på høring. Forskriftene har ikke vært reviderte siden 2005 og det er svært nødvendig med en oppdatering for å møte fremtidens krav til materialgjenvinning og kommunenens krav til servicenivå. Forslagene til nye forskrifter er jobbet frem i tett samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, med et mål om å harmonisere ordningene og regelverket på tvers av selskap og kommuner.  

Høringsfrist: 10.05.2020

Forskriftene skal som før gjelde for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik). De skal vedtas likelydende i alle eierkommuene.

For mer informasjon og for å lese forskriftene se Innherred Renovasjon IKS