Høring av revidert renovasjon- og slamforskrift

Høring av revidert renovasjon- og slamforskrift

Høringsfrist 10.05.2020

Innherred Renovasjon legger nå nye forslag til renovasjon- og slamforskrift ut på høring. Forskriftene har ikke vært reviderte siden 2005 og det er svært nødvendig med en oppdatering for å møte fremtidens krav til materialgjenvinning og kommunenes krav til servicenivå. Forslagene til nye forskrifter er jobbet frem i tett samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, med et mål om å harmonisere ordningene og regelverket på tvers av selskap og kommuner. 

Høringsutkastene kan leser på hjemmesiden til Innherred Renovasjon IKS