Fra  2. juni kan pårørende fritt besøke sine på Frostatunet

Fra  2. juni kan pårørende fritt besøke sine på Frostatunet

Begrensninger på tidspunkt og antall besøkende samtidig bortfaller. Ytterdør vil fremdeles være låst og det vil være strenge krav til hygiene og man må holde avstand til andre i henhold til gjeldende retningslinjer.

Det vil føres besøksprotokoll over alle besøkende. Alle besøkende vil motta skriftlig informasjon om hvordan de skal etterleve disse kravene under besøket.
Målet er fortsatt å beskytte beboere og pasienter mot smitte.

Generelle endringer fra 2.6.2020
-    Ytterdør på Frostatunet holdes fortsatt låst
-    Det benyttes ringeklokke og personal som åpner sørger for at besøkende mottar  skriftlig informasjon, leser denne og signerer besøksprotokoll som skal oppbevares i enheten.
-    Kantine åpner for salg men kun over disk, ikke mulighet til å plukke varer selv.
-    Fysioterapi kan flytte tilbake og gjenoppta aktivitet i henhold til sentrale retningslinjer
-    Koronateam tilbakeføres i ordinære stillinger
-    Helsestasjon er i ordinær drift men under gjeldende nasjonale retningslinjer
-    Matombringere kan levere mat personlig som før om ønskelig
-    Log føring av ansattes nærkontakter videreføres
-    Det vektlegges regler for å holde avstand og håndheve strenge hygieniske tiltak

Regler besøk kommunale institusjoner Frosta kommune fra 2.6.20120 (PDF, 137 kB)