Ekstremværet Gyda

Ekstremværet Gyda

Statusrapport etter stormen Gyda ifra onsdag 12 Januar til Torsdag 13 Januar 

Rapporten viser at følgende veier er skadet og det kan være periodevis stenging:

Ådalsvegen – Vannmasser har gravd ut veien, mannskap er på plass og utbedrer veien, delvis stengt grunnet vedlikehold
Hovdalsvegen – Stengt grunnet stor vannføring, vannmassene må avta før en greier å kartlegge og utbedre skader
Bjørndalsvegen – Vannmasser har gravd ut vei, delvis fremkommelig, mannskap skal legge ned rør i løpet av dagen slik at vannmassen får fritt leide, og at veien blir stabilisert
Rekbuvegen – Tilbakemelding på skade i vei, mannskap er på vei klokken 08:00 for å se på skadeomfang