Eiendomsskatteliste 2023 - Ettersyn

Eiendomsskatteliste 2023 - Ettersyn

Eiendomsskattelisten 2023 i Frosta kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn i Servicekontoret på kommunehuset, jfr. eiendomsskatteloven §15.