Eiendomsskatteliste 2020 - Ettersyn

Eiendomsskatteliste 2020 - Ettersyn

Eiendomsskattelisten 2020 i Frosta kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn i Servicekontoret på kommunehuset, jfr. eiendomsskatteloven §15.