Barnehageplass barnehageåret 2021-2022

Barnehageplass barnehageåret 2021-2022

Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene på Frosta. Dette omfatter følgende barnehager:

Søknadsskjema

Trenger du hjelp for å fylle ut søknad, ta kontakt med en av styrerne i barnehagene eller barnehageadministrasjonen.

Søknadsfrist for hovedopptaket 2021/2022 er 1.mars.
Det kan forventes svar i løpet av uke 10.


For at retten til barnehageplass skal gjelde for barnehageåret 2021/2022, må søknad være sendt innen fristen for hovedopptaket. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.


Dersom det er ønskelig å besøke barnehagene, ta kontakt med den enkelte barnehage.

 

Barnehageadministrasjonen