Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Aktuelt - Søknad om handel med fyrverkeri 2017
Hopp til hovedinnhold

Søknad om handel med fyrverkeri 2017

 Søknadsfrist 01.05.2017

​Iht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 9 gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.

Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.

Det forventes at det er utsalgsstedinnehaver som søker.

Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.

NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.

Søknad om tillatelse sendes til brannsjefen i Frosta kommune.

NB! Legg ved dokumentasjon iht. Forskriftenes kap. 2

Søknad sendes Frosta kommune v/brannsjefen innen 01.05.2017

adresse: Alstad, 7633 Frosta

Oppdatert: 10.04.2017 11:56

 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook