Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Aktuelt - Hjelp oss å få en tryggere og triveligere kommune
Hopp til hovedinnhold

Hjelp oss å få en tryggere og triveligere kommune

 Trær og busker som vokser ut mot gater og veger kan være til hinder for ferdsel og trafikksikkerhet.

 

Sommeren er her med raskt voksende vegetasjon i hager og langs gatene våre. Trær, busker og hekker skaper trivsel og miljø, men en dag er hekken blitt for høy og busken for stor.

 
 
Trær og busker som vokser ut mot gater og veger kan være til hinder for ferdsel og trafikksikkerhet. Noen plasser må barn gå ut i kjørebanen fordi deler av fortau er dekket av vegetasjon. Andre steder fører vegetasjonen til uoversiktlige kryss og skjulte trafikkskilt. Vi oppfordrer huseiere til å vise ansvar for trafikantene.
 
Det er viktig at:
  • Hekker i frisiktsonen klippes ned til 50 centimeter.
  • Trafikantene har fri sikt.
  • Trafikanter og vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner.
  • Fotgjengere og syklister ikke tvinges ut i vegbanen.
  • Veiskilt og vegmerking er godt synlig.
  • Greiner ikke når opp til ledninger, og ikke skjuler gatebelysning.
Statens vegvesen har laget en video om trafikksikkerhet ved hekker
Oppdatert: 07.07.2017 13:37

 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook