Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Aktuelt - Branntilsyn på fritidsboliger
Hopp til hovedinnhold

Branntilsyn på fritidsboliger

 Alle fritidsboliger vil få gjennomført feiing og tilsyn av skorstein og ildsted.

​Innherred Brann og Redning informerer alle eiere av fritidsbolig i Frosta om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder, ​jfr. Brann- og eksplosjonsloven av 14. juni 2002 § 11 h og Forskrift av 01.01.16 om brannforebygging §5 og §17

Innherred Brann og Redning har som mål å komme i gang med feiing og tilsyn av fritidsboliger i løpet av år 2020. Målet er å tilby ordninger som gjør det mulig å gjennomføre feiing og tilsyn på en tilfredsstillende måte for alle parter.

Feiing og tilsyn

Innherred Brann og Redning vil foreta feiing og tilsyn samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Tjenesten vil utføres områdevis og varsling vil skje i brevs form i god tid før oppsatt besøksdato. Frekvensen legges opp til en behovsprøving, og er avhengig av bruk, fyringsvane og tilstand på fyringsanlegget, fra årlig til hvert 8. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss, og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Feie-/tilsynsgebyr for fritidsboliger

For feiing og tilsyn i fritidsboliger vil kommunestyret fastsette et gebyr ette selvkostprinsippet. Eiere av fritidsboliger vil få fakturert feie-/tilsynsgebyret i etterkant av utført feiing/tilsyn.

Tilbakemelding

Alle eiere av fritidsbolig vil få tilsendt informasjon og skjema for tilbakemelding til feieravdelingen. Dette skal returneres til Innherred Brann og Redning, Postboks 130, 7601 Levanger eller marius.borgan@ihbr.no

Svarfrist 1. september 2019

Skjema finner du også her

Tilbakemeldingsskjema Frosta.docx.pdfTilbakemeldingsskjema Frosta.docx.pdf

 

 

Oppdatert: 13.06.2019 14:41
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook