Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Aktuelt - Brannsikkerhet risikoutsatte grupper
Hopp til hovedinnhold

Brannsikkerhet risikoutsatte grupper

 Prosjekt i Frosta, Levanger og Verdal

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definerers risikogrupper slik:
  • Eldre over 70 år
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Demente
  • Rus og psykiske lidelser
  • Arbeidsinnvandrere og flyktninger
amj_IMG_1867.jpg

Som et ledd i kommunene Verdal, Levanger og Frosta sitt arbeid med å sørge for god brannsikkerhet hos hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper, satses det nå på å etablere et økt samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike kommunale tjenesteytere som et ledd i den systematiske brannforebyggingen
 
Kommunene har i juni-17 startet et prosjekt hvor risikoutsatte grupper som har særlig risiko for å omkomme eller å bli skadet i brann kartlegges. Dette på bakgrunn av forskrift om brannforebygging. For å koordinere prosjektet har forebyggende avdeling ved Innherred brann og redning ved hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen ansatt en prosjektkoordinator i en tidsavgrenset periode. Som en del av dette prosjektet vil helsepersonell og andre tjenesteytere som yter tjenester ovenfor personer som mottar helse- og omsorgstjenester i risikoutsatte grupper få opplæring i brannsikkerhet i hjemmet.
 
Målet er at alle risikoutsatte personer som mottar kommunale tjenester skal få utført en brannrisiko-sjekk i hjemmet, slik at evt avvik kan rettes og brannrisikoen reduseres. En slik sjekk vil kun foregå med beboerens eller evt verges samtykke
 
Ved spørsmål om prosjektet kan du gjerne kontakte prosjektkoordinator Anna Maria Dyrstad (tlf.: 95034002) eller leder forebyggende avdeling Terje Rennan (tlf.: 95810110)


Oppdatert: 18.08.2017 12:55

 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook