Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Tjenestebeskrivelser - Søppeltømming
Hopp til hovedinnhold

Renovasjon

Renovasjon er en lovpålagt tjeneste som utføres av kommunen. Merk at ikke alle typer avfall samles inn.

Søppeltømming

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Renovasjon i Frosta kommune administreres og utføres av Innherrred Renovasjon.

Mer informasjon om renovasjonsordningen i Frosta kommune finner du på hjemmesidene til Innherred renovasjon. www.ir.nt.no/

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Brosjyrer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Oppdatert: 08/08/2017
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook