Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Mer om kommunen - Vakttelefoner
Hopp til hovedinnhold

Vakttelefoner

 

 

LEGEVAKT 116117

Øyeblikkelig hjelp 113

BARNEVERN

Sentralbordet for regionen til kl 15.00: 74 83 35 00
Etter 15.00 og på helg når du Barnevernsvakta i Trondheim på 73 89 90 90
Man kan også ringe Politiet på 02800
Nasjonal alarmtelefon: 11 61 11
 
Vakttelefon for fosterforeldre i Midt - Norge:

Telefon: 466 17 410

Vakttelefonen er betjent etter ordinær arbeidstid (15.30 - 08.00), i helger og alle høytider.
 
DRIFTSAVDELING TEKNISK
 
Teknisk vakt (slam/avløp/vei/kommunale bygg) 995 14 095
 
ETTERSØK SKADET VILT
Følgende personer kan kontaktes når det oppstår behov for søk etter skadet vilt, både under jakt og ved trafikkskader (inkl. fallvilt)
 
Arne Jørstad (godkjent ettersøkshund)
Mobil: 977 68468 / Privat: 74 80 73 27 / Arbeid: 74 80 91 90

 

Arne Østerlie (godkjent ettersøkshund)
Mobil: 970 34420 / Privat: 74 80 98 64

Anders Reitan
Mobil: 970 59 087
 
Christoffer Strand
Mobil: 410 79496
 
Harald Breiseth
Mobil: 900 90696/ Privat: 74 80 97 15
 
Johan Arnt Brenne
Mobil: 901 62232/ Privat: 74 80 97 36
 
John Inge Alstadvold
Mobil: 952 40633
 
Karl Jostein Olsen
Mobil: 918 43679
 
Stig Bjørnar Iversen
Mobil: 917 07272 / Privat: 74 80 99 73
 
HJEMMESYKEPLEIE
 
Sentralbord: 74 80 89 00
Vakttelefon etter kl. 15.00: 480 59 220
  
VANN
Frosta Vassverk AL: 970 92 230/480 97 034

REDNINGSETATENE

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
 
 
Oppdatert: 13.06.2017 12:22
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook