Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring av tid og sted valgdagen
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av tid og sted valgdagen

 ​Det holdes valg på representanter til Stortinget mandag 9. september 2013

Her kan du stemme!
 
​Stemmekrets ​Stemmelokale ​Åpningstid
Nordbygda​ ​Folkheim ​Mandag 13:00-21:00
Mebygda​ ​Kommunehuset ​Mandag 13:00-21:00
​Neset ​Solvang ​Mandag 13:00-21:00
 
 
Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som
• vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
• ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
• er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 
For å utøve stemmeretten må vedkommende være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
 
Legitimasjon.
Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.
Eksempel på legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.
 
Valgkort.
Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkort for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du tar det med.

Frosta, 31.august 2013.
for Valgstyret i Frosta kommune
 
Johan Petter Skogseth
Leder valgstyret
 
Oppdatert: 03.09.2013 12:42
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook