Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Valg 2015

 Frist for innsendelse av valglister: 31.03.2015 kl. 12:00.

​Listeforslag etter forenklet regelverk?

Det følger av valgloven §6-3 (1) at registrerte politiske partier som ved Stortingsvalget 2013 enten
  • fikk minst 500 stemmer i et fylke
  • fikk minst 5000 stemmer på landsbasis
kan stille valgliste ved kommunestyrevalget/fylkestingsvalget etter forenklede regler når det gjelder krav til underskrifter på listeforslaget.
 
Det vil være tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalorganisasjon i vedkommende kommune eller fylke. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet.
 

Følgende partier omfattes av disse reglene ved høstens valg

Arbeiderpartiet, De Kristne, Demokratene i Norge, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Venstre.
 
Oppdatert: 11.03.2015 07:29
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook