Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Utlegging av manntallet
Hopp til hovedinnhold

Utlegging av manntallet

 Stortings og sametingsvalget 2013
Kunngjøring om utlegging av manntallet (valglovens § 2-6 jfr. § 2-7)

Manntallslistene for Frosta kommune er lagt ut til offentlig ettersyn fra 15. juli 2013 i servicekontoret på kommunehuset.
 
Manntallet vil ligge framme til og med valgdagen.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal sendes skriftlig med begrunnelse innen 6. september 2013 til:
Valgstyret i Frosta kommune, 7633 Frosta.
Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30.juni 2013, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

For valgstyret i Frosta kommune
Johan Petter Skogseth
Valgstyrets leder
Oppdatert: 16.07.2013 12:37
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook