Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart reguleringsarbeid
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart reguleringsarbeid

 Asklundtoppen og Hammeren

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles herved oppstart av reguleringsarbeid:

Asklundtoppen.png
Reguleringsplan, Asklundtoppen, del av gnr. 40 bnr.1, samt 40/8, 40/10, 40/13, 40/15, 40/16, 40/31, 40/32, 40/34 og del av 39/1 i Frosta Kommune.
Området ligger på eiendommen Asklund Vestre. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til spredt boligbygging (LNF-S). Reguleringsplan skal legge til rette for oppføring av eneboliger/småhusbebygelse. Planen har til hensikt å komplettere et område med allerede bestående boligbebyggelse. Området er ca 33 daa.

Hammeren.png


Reguleringsplan, Hammeren, del av gnr. 93 bnr. 10 i Frosta Kommune.
Området er avsatt til utvidelse av eksisterende campingplass og er tenkt regulert til campingformål. Området er ca. 12 daa.


Naboer og grunneiere varsles direkte.
Kommentarer/Merknader kan rettes til Myraune Utvikling AS v/Gustav Myraune, 7633 FROSTA, gustav@myraune.no eller tlf. 952 84 333. Innen 9. februar 2014.
Oppdatert: 09.01.2014 10:00
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook