Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring av vedtak i navnesak
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av vedtak i navnesak

 Navnet som det ble reist navnesak på er:
Risset/Riset

I forbindelse med adresseringen av veger i Frosta har Kartverket reist navnesak på et stedsnavn som inngår som del av vegnavn. Kommunen har tidligere lagt ut navnene som høringssak og innspill er sendt til Kartverket. Kartverket har nå gjort vedtak i saken.
Navnet som det ble reist navnesak på er:
Risset/Riset
Kartverket har gjort vedtak om skrivemåten Riset for navna på gårsdnummer 34 og 35 i Frosta kommune.  Samme skrivemåte blir vedtatt i avleda navn.  Vedtakene er gjort med hjemmel i § 5 tredje ledd i lov om stadnamn.
Vedtaket gjelder følgende navn:
·         Riset gårdsnummer 34 og 35
·         Riset bruksnummer 34/1 og 35/1
·         Risetsveet gårdsnummer 36
·         Risetsveet bruksnummer 36/1
·         Risethøgda (høyde)
 
Eventuell klage skal stiles til Klagenemnda for stedsnavnsaker og sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen innen 18. august.  Klagen skal grunngis, og grunngivningen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.
 
Oppdatert: 10.07.2018 12:18
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook