Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Søknad om handel med fyrverkeri 2016
Hopp til hovedinnhold

Søknad om handel med fyrverkeri 2016

 Søknadsfrist 01.05.2016

I hht. Lov om brann- og eksplosjonsvern av 14.juni 2002 nr.20, med tilhørende forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap.9, gis tillatelse til handel av pyroteknisk vare (fyrverkeri) av kommunestyret/brannsjefen i den kommune hvor virksomheten drives.
 
Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke.
Det forventes at det er utsalgsstedinnehaver som søker.
 
Søknad om tillatelse sendes på eget skjema utarbeidet i samarbeid mellom Norsk pyroteknisk forening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 
  • pyroteknisk_handel_HR-125.docsøknadsskjema, som wordskjema, utfylling på skjerm
  • pyroteknisk_handel_HR-125.pdfsøknadsskjema som PDF, for utskrift og utfylling på papir, for utskrift og utfylling på papir
 
Søknad må være komplett levert brannsjefen for at den skal bli behandlet.
 
NB! Det gjøres oppmerksom på at forhåndssalg ikke er tillatt.
    
Søknad om tillatelse sendes til brannsjefen i Frosta kommune.
NB! Legg ved dokumentasjon ihht. Forskriftenes kap.2.
 
Søknad sendes
 
Frosta kommune
v/Brannsjefen
Kommunehuset, Alstad
7633 Frosta
 
 
Brannsjefen
 
 
Oppdatert: 08.04.2016 12:27
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook