Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Forskuddsskatt 2013
Hopp til hovedinnhold

Forskuddsskatt 2013

 Fått utskrevet forskuddsskatt for 2013 ?

Skattekontoret skriver ut forskuddsskatt på personer som driver selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktige. Forskuddsskatten forfaller til betaling i fire like store terminer, første forfall er 15. mars. Innbetalingsblanketter sendes ut cirka 4 uker før forfall.
 

Søknad om endring av skatten

Forskuddsskatten er beregnet ut fra ligningsresultatet ditt forrige år som igjen er basert på tallene ifra året før det. Dersom du mener forskuddsskatten er feil, må du søke skattekontoret om å få den endret. Det enkleste og raskeste er å søke om endring via internett, se www.skatteetaten.no.  For spørsmål om forskuddsskattens størrelse kontakt Skattekontoret på telefon 800 800 00. Endringer kan skje gjennom hele året.
 

Betaling av skatten

Vi gjør spesielt oppmerksom på at forskuddsskatten må betales til Skatteoppkreveren ved forfall, selv om du har søkt skattekontoret om endring.
Dersom det er aktuelt med endring av skatten er det derfor viktig å få utført dette i god tid før forfall. Næringsdrivende må sørge for at de alltid betaler inn tilstrekkelig forskuddsskatt for seg selv i forhold til inntjeningen, det vil si forventet overskudd i næring sett i sammenheng med total inntekt. Har du spørsmål om betaling av forskuddsskatt så kontakt skatteoppkreverkontoret på telefon 73 97 20 00 eller se våre nettsider.
 

Konsekvenser av manglende betaling

Blir en termin ikke betalt til forfall, vil etterfølgende termin(er) forfalle samtidig. Det vil også påløpe forsinkelsesrenter som vil bli innkrevd ved senere avregning. Hvis kravet ikke betales frivillig, kan skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring som kan medføre ekstra gebyrer og anmerkning med de finansieringsproblemer og annet det kan medføre.
 
Merk! For at nye enkeltpersonforetak og deltakere i ansvarlige selskaper skal få utskrevet forskuddsskatt og tilsendt innbetalingsblanketter, må de melde fra til skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter seg det første året. Som selvstendig næringsdrivende kan du når som helst endre på årets beregnede overskudd i næring og dermed også på hva du skal betale i forskuddsskatt.
 
Oppdatert: 25.02.2013 07:37
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook