Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Vil du bli med på forskningsprosjektet Én helse?
Hopp til hovedinnhold

Vil du bli med på forskningsprosjektet Én helse?

 Tilleggsprosjekt som skal se på sammenhengen mellom menneskers og dyrs helse. 

HUNT 4 (helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) er ferdig i Frosta.  Nå inviterer HUNT til et tilleggsprosjekt som skal se på sammenhengen mellom menneskers og dyrs helse.  

 

I disse dager får innbyggere i Frosta  kommune brev i posten fra HUNT med forespørsel om å delta i et tilleggsprosjekt som heter Én helse. HUNT håper så mange som mulig vil delta i dette prosjektet som skal studere sammenhengen mellom menneskers og dyrs helse. 
 
Dyr og mennesker kan smitte hverandre med ulike sykdommer. Samtidig kan omgang med dyr også forebygge sykdom hos mennesker. Vårt immunforsvar påvirkes av kontakt med bakterier og andre mikroorganismer, og her er et samspill med dyr og miljø sentralt. For å forstå dette kompliserte samspillet er videre forskning nødvendig.
 
Hunt forskningssenter  inviterer deltakere i HUNT4 som eier og har regelmessig kontakt med noen av de følgende dyrene: hund, hest, storfe, gris, eller sau  til å levere avføringsprøve fra dyrene.( se nærmere informasjon som er vedlagt).
 
Oppdatert: 19.06.2018 12:26
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook