Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Rullering av arealplan
Hopp til hovedinnhold

Rullering av arealplan

 Høringsfrist: 21. mai 2015.

Varsel om oppstart av arbeid med rullering av arealplan for Frosta kommune og utleggelse av planprogram til høring

Frosta kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og lagt forslag til planprogram ut til offentlig høring.  Arealdelen skal være et styringsverktøy for bruken av arealene i kommunen og for hvordan ressursene i kommunen skal utnyttes.
 
Temaer som vil bli vektlagt under revisjonen er:
 
             Arealer til bebyggelse (boliger, fritidsboliger, næringsarealer, offentlige bygg)
             Arealer til rekreasjon (Idrett, friluftsliv, møteplasser, lek, barn og unge)
             Strandsone langs sjø og vassdrag
             Arealer til trafikale forhold/kommunikasjon
 
Planprogram, som forteller hva planleggingen skal handle om og hvordan den skal gjennomføres, legges ut til offentlig høring fram til 21.mai 2015.
Skriftlige innspill til planprogrammet kan sendes til Frosta kommune, Alstad, 7633 Frosta eller postmottak@frosta.kommune.no eller du kan benytte dette høringsskjemaet.
 
Rådmannen
 
Oppdatert: 07.04.2015 12:19
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook