Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Adressering
Hopp til hovedinnhold

Adressering

 Høringsfrist 23.06.16

Frosta kommune er i gang med å gi navn på veger i kommunen. Dette gjelder offentlige veger, samt  noen private veger. Disse vil danne grunnlaget for tildeling av offisiell adresse til boliger, hytter, industri og andre adresseobjekter.
Alle interesserte inviteres til å komme med forslag til vegnavn.
Komite for utvikling vil behandle de innkomne forslag og oversende innstilling til kommunestyret som gjør endelig valg av navn.
I første omgang legges ut til høring de navn som komiteen har foreslått per 3.05.2016. I tillegg vises en oversikt over andre vegparseller som skal ha navn. Listen er ikke fullstendig.
Det er utlagt kart og lister med vegnavn på kommunehuset og på biblioteket. Skjema med forslag kan legges i egne bokser der. Alternativt kan man levere inn forslag på skjema her. Du kan sende forslag i posten til Frosta kommune, Postmottak, 7633 Frosta eller på e-post til postmottak@frosta.kommune.no.
 
For ytterligere informasjon vises til forskrift om adressering i Frosta kommune: 
       Høringsskjema
 
Oppdatert: 29.06.2016 08:20
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook