Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Adressenummer - høring
Hopp til hovedinnhold

Adressenummer - høring

 Høringsfrist 20.03.2018

Adressenummer ligger nå i web-kart tilgjengelig for innsyn.  Innbyggere kan nå gå inn i planen og se hvilken vei de er tilknyttet, hvilket adressenummer de er tildelt, samt om riktig antall enheter er opprettet på boligen/eiendommen.

Høringsperiode 26.02.2018 - 20.03.2018.

Innspill med begrunnelse sendes skriftlig til Frosta kommune, Alstad, 7633 Frosta eller på e-post til postmottak@frosta.kommune.no

Skjema for høringsuttalelse kan også benyttes.

Nå kan innbyggere i Frosta se hvilket adressenummer de er tildelt og hvilken vei de er tilknyttet, samt utkast til skiltplan: Web-kart/Kommunekart

Velg kommune - Frosta - i venstre meny. Velg deretter kartlaget "Nye vegadresser på høring". Da flytter du deg i kartet ved "å klikke og dra" og "skrolle" deg inn og ut.

Veiadresser skal bare tildeles bygg som blir brukt til bolig - eller fritidsformål, næringsvirksomhet eller annen offentlig virksomhet.  Adresse tildeles pr. hovedinngang.  Landbruksbygg, garasjer, lager, campingvogner er eksempel på enheter som ikke får en veiadresse.

 

Kommunen ønsker innspill om:

  • feil veitilknytning
  • det er flere eller færre enheter i boligen
  • det er flere eller færre bygningen på eiendommen
  • det er tildelt feil adressenummer

Merk at adressenavn og skrivemåte er vedtatt og ikke gjenstand for innspill.

 

Logikk bak nummereringen

Fra veiens start skal bygninger på høyre side ha oddetallsnummer og bygninger på venstre side ha partallsnummer.

I tettbygde strøk, fortrinnsvis der det foreligger en reguleringsplan/detaljplan, vil en tildele husnummer fortløpende etter kanten på vegen, og bare sette igjen ledige husnummer der det er konkrete planer for utbygging/fortetting.

I mindre tettbygde strøk vil det bli tildelt adresser etter avstandsprinsippet.  Du kan lese mer om dette i brosjyren "informasjon om tildeling av vegadresser".

 

Er det feil på din registrert bolig ?

Alle boliger med utleiedel / 2 leiligheter med separate innganger skal ha tildelt 2 adresser.  Har din bolig fått 2 adresser men ikke lenger har 2 leiligheter kan dette skyldes at registrering i matrikkelen ikke er oppdatert.

Kommunen ønsker å rette opp eventuelle feil  Innspill i høringsperioden fører til at vi kan fatte vedtak på mest mulig korrekt grunnlag. 

Vedtaksbrevet med tildelt adresse vil bli sendt ut etter at innspill fra høringen er gjennomgått.  Vi anbefaler å avvente innkjøp av husnummer inntil vedtaksbrevet er mottatt og klagefristen over.

 

 

 

Oppdatert: 26.02.2018 08:19
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook