Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Tautraryggen foreslås vernet
Hopp til hovedinnhold

Tautraryggen foreslås vernet

 Forslag om vern av Tautraryggen i Leksvik og Frosta er et av de tre første marine verneområdene i Norge som nå legges ut til offentlig høring

Verneverdiene knyttes til områdets rike biologiske mangfold, spesielt korallforekomster og særegne, grunne korallrev på moreneryggen som går på tvers av Trondheimsfjorden. Faktisk er dette verdens grunneste kjente rev av dypvannskoraller (øyekoraller), bare 39 m under havets overflate.

Oppstartsmelding for Tautraryggen ble sendt ut i 2009 sammen med 17 andre områder. De to andre områdene i Nord-Trøndelag: Skarnsundet og Børgin (Borgenfjorden) vil fortsatt ligge på vent. Det tas i denne omgang sikte på å opprette marint verneområde etter naturmangfoldloven § 39 i tre områder, Tautraryggen i Nord-Trøndelag, Framvaren i Vest-Agder og Saltstraumen i Nordland. På oppdrag fra Miljøverndepartementet legger nå Fylkesmannen i Nord-Trøndelag forslag til forskrift ut på høring.

Spørsmål eller ønsker om å få plandokumentene tilsendt, kan rettes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, tlf 74 16 80 00, til Leksvik kommune og til Frosta kommune. Uttalelser til forslaget sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller fortrinnsvis elektronisk til fmntpost@fylkesmannen.no innen 8. april 2013.

 
Fylkesmannen vil under høringen avholde møter om det meldes inn ønsker.

I etterkant av høringen vil fylkesmannen oversende oppsummering av høringsuttalelser og tilråding til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet vil deretter oversende tilråding til Miljøverndepartementet. Endelig vedtak fattes ved kongelig resolusjon.

Link til Fylkesmannens hjemmeside

 

Oppdatert: 11.02.2013 13:31
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook