Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage
Hopp til hovedinnhold

Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage

 Nasjonal ordning fra 01.05.2015

En nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Inntektsgrensen vil variere fra år til år.

 Det må søkes hvert år. 
 

Hvilke inntekter skal regnes med?
 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?
 

Skattemeldingen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

 

Som hovedregel skal det søkes for hvert barnehageår.

 

Må alle søke reduksjon på nytt fra august ?

Det søkes om redusert foreldrebetaling for et barnehageår om gangen. 

 

Foreldrene til barn som starter i barnehagen midt i året, har mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling når de får tildelt plass. Kommunen vil behandle disse søknadene som andre søknader om reduksjon i foreldrebetalingen, med siste tilgjengelige skattemelding som dokumentasjon. Dersom barnet starter i barnehage mot slutten av barnehageåret, og ny skattemelding er tilgjengelig, kan denne benyttes som dokumentasjon. Dokumentasjonen blir da den samme som for neste barnehage år, og vedtak om foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn ett år.

 
Har du ikke skattemelding ?

Dersom du ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen vil foreta en skjønnsmessig vurdering av hva vi skal be om som dokumentasjon og hvordan vi skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

 

Bekreftelse og dokumentasjon på ovennevnte forhold må legges ved søknaden før behandling kan finne sted.​

 

 

Søknadsskjema finner du her​

Oppdatert: 06.02.2019 12:41
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook