Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Kommunestyremøte 3. april
Hopp til hovedinnhold

Kommunestyremøte 3. april

 Her finner du saklista til kommunestyremøtet 3. april kl. 17.00


SAKLISTE

PS 18/18 Referatsaker

RS 7/18 Orienteringer fra ordfører
RS 8/18 Orientering Værnesregionen

RS 9/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frosta
                kommune

RS 10/18 Årsmelding 2017 Frostating lagmannsrett
PS 19/18 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å anlegge                  en slamavskiller på eiendommen gbr. 71 brn 1 i Frosta kommune.
PS 20/18 Redegjørelse om gebyr for avløp i Frosta kommune og inntekter på oppmåling.
PS 21/18 Informasjon om brannrisiko for risikoutsatte grupper

PS 22/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017

PS 23/18 Endring i Innherred Renovasjon IKS Selskapsavtale

 

 

Oppdatert: 23.03.2018 09:37
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook