Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - til offentlig ettersyn
Hopp til hovedinnhold

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - til offentlig ettersyn

 Høringsfrist 29.01.2017

​Kommunestyret i Frosta kommune har i møte 29.11.2016, sak PS 82/16 fattet følgende vedtak:

1. Iht. Plan og bygningslovens § 11-14 legger Frosta kommune forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 med tilhørende dokumentasjon, planbeskrivelse, retningslinjer og bestemmelser til offentlig ettersyn og sendes på høring med høringsfrist satt til 29.01.2017. Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram i Kommunestyret i sak 54/15 i møte 30.06.2015.

2. Innspill som kom fram i møte innarbeides i forslaget før det legges ut på høring.

3. Barnehagetomt ved Qvarme endres til å innbefatte LNF-område.

 

Kommuneplanens arealdel - offentlig høring.pdfKommuneplanens arealdel - offentlig høring.pdf

Oppdatert: 05.12.2016 08:29
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook