Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Høring - navn på ny vegparsell
Hopp til hovedinnhold

Høring - navn på ny vegparsell

 Høringsfrist 29. juni 2019

​Det skal oppføres 20 nye leiligheter i Kjelsåsen og vegparsellen dit blir egen veg.
 
Komite utvikling har behandlet saken og vedtatt at den skal ut på høring.
 
Adr. kode
Strekning
Navneforslag komite utvikling
36032
Avkjørsel v/ gnr/bnr.41/1/2 til  gnr/bnr. 40/12
Nedre Kjelsåsen
 
Kriteriene for egen veg er hjemlet i «lokal forskrift om adressetildeling og skilting, Frosta kommune».  Utdrag fra § 2. « Adressemyndighetene avgjør når det er behov for nye adresseparseller. Ny adresseparsell bør etableres når den har minst 5 adresseobjekter eller når den er over 2 km lang.»
 
 parsell.png
Opprettelsen av denne nye adresseparsellen medfører at 2 eiendommer må få tildelt ny adresse, dette gjelder gnr/bnr. 40/12 og 41/1/2.  I hht. forskrift om adressetildeling og skilting er det kommunen som bekoster nye adressenummerkilt til de som blir berørt når kommunen endrer tildligere tildelt adresse.
 
Alle interesserte inviteres til å komme med forslag på vegnavn til den nye parsellen.
 
Komite Utvikling vil behandle de innkomne forslag og oversende innstillingen til kommunestyret som gjør endelig valg av navn.
 
Høringsfrist er 29. juni 2019
 
Du kan sende inn forslag til postmottak@frosta.kommune eller pr. post til: Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta.
Oppdatert: 29.05.2019 10:14
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook