Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Ferdselsforbud
Hopp til hovedinnhold

Ferdselsforbud

 Det er egen forskrift om ferdselsregler for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde.

​Frosta kommune har 7 vernede arealer etter naturmangfoldloven og tidligere naturvernloven, derav 4 naturreservat, 2 dyrefredningsområder og 1 marint verneområde. Kart, formål og informasjon om disse områdene finnes på Klima og miljødirektoratets Naturbase, http://kart.naturbase.no/
 
Det går merket vei og sti fra parkeringsplass ved klosteret inn i et av reservatene fram til et fugletån.

Det er ferdselsforbud i naturreservatet på Tautra i perioden 01.04 - 15.07.
Det er ferdselsforbud i naturreservatet på Øksningen i perioden 25.04. - 15.07.
 
Oppsynspersonell for Tautra, Øksningen og Markhus:
Roar Pettersen tlf 414 15 855, e-post roar.pettersen@frosta.kommune.no
Erlend Skutberg tlf 992 30 143, e-post erlend.skutberg@dirnat.no

Oppdatert: 29.03.2017 08:46
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook